• Diğer

DUYURU

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
KIRIKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Dosya No:2015/10 SATIŞ
Satışına karar verilen gayrimenkulün,
GAYRİMENKULÜN ADRESİ: Yaylacık Mah 373 Sok Hamdiağa Apt No:17/10 KIRIKKALE
TAPU KAYDI: Kırıkkale İli Yaylacık Mah Demirciyurdu mevkii 177 ada 4 parsel 3. Kat 10 nolu Mesken
İMAR DURUMU: Taşınmaz imar planı içinde yer almaktadır.
ÖZELLİKLERİ: Gayrimenkul şehrin kıymetli bölgesindedir. Arsa alanı 290.00 m2 olup, parsel üzerinde betonarme karkas yapı bulunmaktadır. Parsel 373 sokağa cephe olup, değer konusu daire binanın 3. katındadır. Daire 3 oda bir salon mutfak banyo wc ve antreden ibaret olup, teras kat eklentilidir. Teras katta 2 oda banyo ve balkon mevcuttur. Kat planı dosyada görülebilir.
MUHAMMEN BEDELİ :  120.000,00 TL Teminat tutarı:  9.000,00 TL
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Artırma 13.06.2016 tarih saat 11:00---11:05 arası Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4.Kat toplantı salonunda (Fabrikalar Mah Bosna Cad No: 18 KIRIKKALE) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Muhammen bedelin  % 75’i + satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana satılacak,  istekli bulunmadığı takdirde 20.06.2016 tarihinde aynı yerde ve saatte ikinci artırma yapılacak bu kez hacizli gayrimenkul malın muhammen bedelin %40’ı + satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana satılacaktır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya  pey sürülmezse ikinci artırmada da 6183 sayılı kanunun 94. Maddesi gereğince birinci artırmadaki  şartlar aranacaktır.( İlk artırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk artırmaya katılım olmaz ise ikinci artırıma %75 + satış masraflarından açılacaktır.)
2- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
3- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
4- Satışa iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’u oranında teminat alınacaktır.
5- Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tellaliye Resmi, K.D.V  (%18), tapu alım satım harçları, gayrimenkulün teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
6- Satışa iştirak edecekler; yanlarında kimlik belgeleri, tüzel kişilik adına katılmaları halinde ise yetki belgesi ibraz etmek zorundadırlar.
7-  İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanaklı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaktır.
8- Satışı yapılan gayrimenkul satışın kesinleşmesine müteakip teslim edilecektir.
9- Satışa iştirak edecekler, satışa çıkacak gayrimenkulü görüp inceleyerek, mevcut halini kabul ederek satışa geldikleri kabul edilerek satış işlemleri yapılacağından satıştan önce mutlaka gayrimenkulü yerinde görmeleri gerekmektedir.
10- Satışı kazanıp satış bedelini süresinde ödemeyerek satışın iptaline sebep olanlar, satışta teklif ettikleri bedel ile sonradan yapılan satış bedeli arasındaki farktan ve satış masrafları ile %5 faizden mesuldür. Ayrıca bir hükme hacet olmaksızın 6183 sayılı kanun gereği ünitemizce ilgiliden tahsil edilir. (A.A.T.U.H.K. Madde 86)
11- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
12- Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
13- Doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Kırıkkale İş Mahkemeleri yetkilidir.
14- Satışa iştirak edeceklerin, teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-Saymanlık Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Satış sırasında teminat nakit olarak da alınacaktır.
15. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine baş vurmaları, satış şartnamesini icra dosyasından görülebileceği, masraflarının ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyenlere gönderilir.
Yukarıda belirtilen hususlar dışında bilgi almak isteyenler 2015/10 SATIŞ dosyada numarası ile Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine müracaat edebilirler.
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ niteliği taşımaktadır.
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku